Naslovna / Home

IDEA DAN
Međunarodni dan drame/pozorišta i obrazovanja

Svake godine u celom svetu 27. novembra obeležava se Dan drame/pozorišta i obrazovanja.  Nosilac i pokretač ovog događanja je Međunarodna asocijacija za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA koja okuplja više od 90 zemalja članica. Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, Nacionalni centar IDEA u Srbiji, prenosi poruku predsednika ove svetske organizacije kako bi ona došla do svih onih koji deluju i daju svoj doprinos ovoj vrednoj i značajnoj oblasti. Poruka je prosleđena brojnim pojedincima, institucijama, organizacijama, udruženjima, grupama...da je dobiju, pročitaju, objave, istaknu, proslave ovaj dan... i da je dalje proslede šireći krug i uključujući u njega sve one kojima ova oblast otkriva, otvara i nudi kreativno i podsticajno odrastanje ili profesionalan rad.

PORUKA ZA 27. NOVEMBAR
SVETSKI DAN DRAME, POZORIŠTA I OBRAZOVANJA 2013.

U svojoj prvoj poruci zajednicama drame, pozorišta i obrazovanja u svojstvu predsednika IDEA, pozivam sve nas da slavimo, cenimo i delimo to, koliko naša umetnička forma stvara i pokreće zajednice. Unutar i izvan škola, u hodnicima i mestima susretanja, u pozorištima veličanstvenim i onim jednostavnim, nešto se događa kada se glumci u ulogama susretnu sa publikom. Njihovo zajedničko iskustvo omogućava svima nama zajedno da istražujemo ljudsko iskustvo. Sledeće reči zapale su mi za oko:

„Ja idem u pozorište zato što želim da vidim nešto novo, da razmišljam, da me dirne, da se zapitam, da uživam, da naučim, da me protrese, da me inspiriše, da dotaknem umetnost.“
 (DICE 2010, p. 15)*

Drama i pozorište obrazuju na mnogo različitih nivoa. U svetu u kome je lako usredsrediti se na probleme (a ima ih mnogo), moramo da odamo priznanje sebi, kao dramskim i pozorišnim pedagozima, zato što smo kreativni i energični rešavači problema koji iz dana u dan menjaju svet, čoveka po čoveka, svojim radom.
Dok pišem ove reči, i moji studenti me podsećaju na to. Oni sada rade na sopstvenoj produkciji, Sajberskeri. U ovom projektu stvorili su zajednicu umetnika. I više, otvorili su se ka svetu,kroz razgovore sa mladim ljudima, kako licem u lice, tako i u digitalnom svetu, da bi istraživali posledice digitalnog nasilja. Njihova predstava imaće neposredan uticaj kroz izvođenja pred učenicima u školama. Ovi studenti podsećaju nas moćan glas drame i pozorišta u odgovoru na ljudsko iskustvo koje se stalno menja. Ova priča ponavlja se po celom našem svetu drame, pozorišta i obrazovanja, a ovaj Dan drame, pozorišta i obrazovanja predstvalja priliku da uzvikujemo svoju poruku iz sveg glasa.
Pozivam dramske i pozorišne pedagoge da se udružimo, da slavimo naše brojne i raznolike zajednice i da cenimo sopstveni rad. Ali istovremno nas sve podsećam da ovu poruku prenesemo i drugima. 
Pozovimo svet u našu zajednicu drame i pozorišta. Pomozimo im da razumeju i cene naš rad. Drama i pozorište dotiču svet neposredno i snažno. Moramo da pokažemo široj zajednici šta je nama vredno i značajno, i kako ono što radimo menja svet. 

Slavimo! Cenimo! Podelimo!

Predsednik 
Robin Pascoe,
IDEA International Drama/Theatre and Education Association

*DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) Making a World of difference: A DICE resource for practitioners on educational theatre and drama (2010), Retrieved from http://www.dramanetwork.eu/

IDEA DAY
International Day of Drama/Theatre and Education

Prethodna događanja

Past Events

Nove teatarske tendencije
47. Bitef 13
Teško je biti

23 – 29. septembar 2013.
14. BITEF POLIFONIJA
Preteško ili ne preteško

New Theatre tendencies
47 Bitef 13

Hard to Be

Septembar 23 – 29, 2013
14th BITEF POLYPHONY
Too hard or not too hard

 

PROGRAM

Ponedeljak, 23. septembar, 12.00, UK „Parobrod“
Otvaranje 14. Bitef Polifonije

KA NOVOM POZORIŠTU − AUTORSTVO POLIFONIJE
Moderatori: Milan Lučić, Ljubica Beljanski-Ristić i Milena Dragičević Šešić

Autorske radionice – prezentacije: 
Nela Antonović i Zoran Jovanović

Ponedeljak, 23. septembar, 17.00, Bitef teatar
Centar E8 i Bitef teatar, Beograd, Srbija,

MUŠKARČINE
Pozorišni dokumentarac o muškosti ovde i danas
Koncept, režija i dramaturgija: Milena Bogavac
i Vojislav Arsić

Utorak, 24. septembar, 12.00, UK „Parobrod“
Milena Bogavac i Vojislav Arsić

 POZORIŠTE KAO OMLADINSKI RAD
Interaktivna prezentacija metodologije u nastajanju

Utorak, 24.septembar, 17.00, Bitef teatar
Per.Art – Program umetnost i inkluzija, Novi Sad, Srbija

PRAZAN GLAS
Autor koncepta: Saša Asentić, Reditelji: Saša Asentić
 i Olivera Kovačević-Crnjanski

Sreda, 25. septembar, 12.00, UK „Parobrod“
Saša Asentić, Olivera Kovačević-Crnjanski, Nataša Murge-Savić,

NOVE PERSPEKTIVE – ESTETIKA I POLITIKA
Radionica

 Sreda, 25. septembar, 17.00, Bitef teatar
Mostarski teatar mladih i Centar za dramski odgoj, Mostar, BiH,

NIJE ŠEKSPIR, ALI JESTE ROMEO I JULIJA
Autor: Sead Đulić, Asistentkinja/Dramska pedagoškinja: Amra Prutina

 Četvrtak, 26.septembar, 12.00, UK „Parobrod“
Sead Đulić i Amra Prutina,
 
DINAMIKA STATIČNOG TIJELA
Vodič kroz rad

Četvrtak, 26.septembar, 17.00, Bitef teatar
Bitef Dance Company i Srebrno drvo

GRAD
 Koncept i režija: Dina Radoman Caranović, Koreografija:
 Isidora Stanišić

Petak, 27. septembar, 12.00, UK „Parobrod“
Dina Radoman
 
ISTRAŽIVANJE, POVEZIVANJE, OSLUŠKIVANJE,
Radionica vođene fantazije

 Petak, 27. septembar, 17.00, Kulturni centar REX
Pozorište mladih Zvornik, Zvornik, BiH,

RETROMORFOZA
Prema motivima knjige Stilske vežbe Rejmonda Kenoa,
Reditelj: Ivan Tomašević

Subota, 28.septembar, 12.00, Mesto: UK „Parobrod“
Završna radionica – okrugli sto,
 
GRAĐENJE OTVORENOG SISTEMA POLIFONE DRAME
 I POZORIŠTA

Moderatori: Vladimr Krušić, Ljubica Beljanski-Ristić i Ana Marjanović Shane (via Skype)

Nedelja, 29.septembar, 12:00, UK “Parobrod”
Javno čitanje drame Olivere Jelčić

ČIPČICOM ĆU TE, ČIPČICOM ĆEŠ ME
Na temu nove drame - tekst u nastajanju, Dramu čitaju: Rada Đuričin i Jovan Ćirilov, Posle javnog čitanja dramaturzi u dijalogu

 


Reč selektora

Ovogodišnja Bitef Polifonija nastala je zalaganjem, ulaganjem i međusobnom podrškom onih kojima je stalo da se ovaj prateći program Bitefa, bez obzira na sva „teško je biti“, ipak održi. Lakše je uspeti nego propasti, tvrdi stručnjak za rasvešćivanje strahova od promena, američki psihoterapeut Ivan Kos, čija knjiga nosi isti naslov i koji je lično vodio radionice s ciljem osnaživanja za promene na kojima su učesnici bili i prvi nosioci Bitef Polifonije. Razmišljajući o delovanju ili nedelovanju, propadanju ili nepropadanju, kao i željenoj ili neželjenoj postavci ovogodišnje Bitef Polifonije, vratili smo se na taj početak rasvešćivanja i osnaživanja, ali i na prvu Polifoniju u vreme Bitefa 2000. godine koja je bila posvećena  umetnosti za društvene promene i ulozi umetnika u radu s mladima i ranjivim grupama u uslovima krize. Fokus je bio na osnaživanju putem pozorišta i ponovnom uspostavljanju vrednosti i značaja saradnje i razmene među umetnicima u zemljama učesnicama, u regionu, ali i u odnosu na integrativne procese u evropskim okvirima. Cilj je bio da se podrže izvođačke umetnosti kao metod rada s mladim ljudima, da se istraži metodologija, procene efekti i uspostave šeme treninga za sve umetnike koji žele da u jednom ovakvom procesu učestvuju. Taj cilj se postavlja i danas, a kriza kao izazov i pokretač aktivizacije postali su deo našeg svakodnevnog života i iskustva. Održavanje prve Polifonije u okviru Bitefa omogućilo je, može se reći, važno poglavlje u koncipiranju ovog pratećeg programa koji se razvija u kontinuitetu i danas se ističe kao koncept koji se utemeljio kao poseban izraz Bitefovih novih pozorišnih tendencija.

 Zato Bitef Polifonija tematici ovogodišnjeg Bitefa − Teško je biti  nudi svoje iskustvo rasvešćivanja i osnaživanja sopstvene metodologije, nudi nove vidove interakcije između autora, autora i učesnika, učesnika i publike, razmenu iskustva i saznanja, podršku autorskim konceptima, a naslovu dodaje igru reči i asocijacija kroz pitanje kao podsticaj za razmišljanje: Preteško ili ne preteško... (Too hard or not too hard...)

Ovogodišnja postavka već na otvaranju uvodi temu autorstva Polifonije i prve radionice posvećene autorima i multikulturalnom romskom projektu po kome je dobila ime, a onda svoje autorske pristupe, metode, tehnike i umetničke koncepte u radu s mladima i za mlade, prezentovaće i autori predstava koje će se prikazati, a rezultat su projekata i timskog rada u koji su aktivno bili uključeni i mladi učesnici. Kao i uvek, jedan novi autor i mlada grupa koji se prvi put predstavljaju na Bitef Polifoniji i jedno javno čitanje drame kao potsticaj generacijskog dijaloga. Završni okrugli sto posvećen je postavci Bitef Polifonije uz aktivno uključivanje autora koji su bili nosioci prvog projekta, voditelji radionica, reditelji predstava i ostali njeni postojani graditelji i danas, kao i onih autora koji su u godinama koje su sledile svojim učestvovanjem dograđivali Bitef Polifoniju, zajedno postajući neraskidiv deo njene baštine, njene održivosti i specifične metodologije koja će ove godine doživeti i svoju prvu promociju i uneti nov termin i nove smernice u oblastima u kojima deluje.

Urednica: Ljubica Beljanski-Ristić


Završna radionica – Okrugli sto
GRA
ĐENJE OTVORENOG SISTEMA POLIFONE DRAME
 I POZORIŠTA

Moderatori: Vladimr Krušić, Ljubica Beljanski-Ristić i Ana Marjanović Shane (via Skype)

Završni okrugli sto posvećen je postavci Bitef Polifonije uz aktivno uključivanje autora koji su bili nosioci prvog projekta, voditelji radionica, reditelji predstava i ostali njeni postojani graditelji i danas, kao i onih autora koji su u godinama koje su sledile svojim učestvovanjem dograđivali Bitef Polifoniju, zajedno postajući neraskidiv deo njene baštine, njene održivosti i specifične metodologije koja će ove godine doživeti i svoju prvu promociju i uneti nov termin i nove smernice u oblastima u kojima deluje.

Podstaknuta muzičkom formom čije ime nosi, Bitef Polifonija i ove godine svoju postavku, a i završni okrugli sto, simbolički povezuje sa strukturom koja je postala i ostala njen koncepcijski znak. To je specifična struktura ciklične organizacije i „povratne sprege“,  kao i koncept „višeglasnih invencija“ koje ističu spajanje i preplitanje različitih oblasti, autora, profesija, generacija, društvenih kategorija, ali i tema koje se pojavljuju, spajaju, umnožavaju, ponavljaju, ponovo otkrivaju i uvode u nekom novom obliku negujući princip višeglasja, mnogozvučnosti, varijacija, kontrapunkta.

Uvodničar u razgovor i razmenu je Vladimir Krušić, reditelj i dramski pedagog, osnivač i dugogodišnji presednik Hrvatskog centa za dramski odgoj HCDO, na temu paradigmi savremene dramske pedagogije i razvoja dramsko-pedagoških ideja na primeru Hrvatske i istraživanja koje je bilo i njegov doktorski rad. 

Poseban segment u uvodnem delu biće posvećen modelima Škozorišta i Školigrice, praktično-istraživačkih projekata iz čijeg je iskustva kreiran radioničarski program Bitef Polifonije.

Otkriće se i veza multikulturalnog projekta Umetnost za društvene promene iz 2000. godine i interkulturalnog projekta Novi kreativni izbori koji je na Bitef Polifoniji pokrenut 2011. godine i koji je na primeru spoja romske tradicije pripovedača sa savremenim dramskim tehnikama dao podsticaj za kreiranje „polifone metodologije“ i otvorio put ka listi UNESKA za očuvanje nematerijalne kulturne baštine.

 Pozvani da učestvuju lično, virtuelno, video-zapisom ili pisanim tekstom su prvi autori, voditelji radionica, reditelji, koreografi i dramski pedagozi Bitef Polifonije, kao i autori koji su im se pridružili i svojim učestvovanjem bitno obeležili ovaj program: Slobodan Beštić, Boris Čakširan, Dijana Milošević, Sanja Krsmanović-Tasić, Gordana Lebović, Vedran Vučić, Sunčica Milosavljević, Ivana Despotović, Igor Dobričić, Nenad Čolić, Tanja Pajović, Karolina Spajić, Nela Antonović, Zoran Jovanović, Gordana Dedić, Jadran Krnajski, Tibor Svoboda, Antonella Diana, Chrissie Tiller, Sead Đulić, Vladimir Krušić, Marko Pejović, Danijela Gvozdenović, Nataša Milović, Rastko Jevtović, Stevan Bodroža, Svetlana Kijevčanin, Ines Škuflić-Horvat, Jelena Vuksanović, Ana Dimitrijević, Ana Tomović, Marija Kljajić, Ivana Joksimović, Aleksandra Marković-Jones, Miloš Dilkić, Aleksandra Nikolić, Isidora Stanišić, Miroslav Nikolić, Ana Marjanović-Shane, Zorica Jevremović, Milena Jerotijević, Peter Janković, Mirela Pavlović, Vesna Varićak, Željka Petković, Dragana Iljukić, Vesna Ognjenović, Bojana Škorc, Aleksandra Jelić, Diana Kržanić-Tepavac, Anja Suša, Marija Milenković, Sara Topsře-Jensen, Irena Ristić, Ružica Marjanović, Vojislav Arsić, Elizabeta Zemljić, Dalija Aćin, Nikola Zavišić, Jasna Diklić, Saša Asentić, Olivera Kovačević-Crnjanski, Smiljana Tucakov, Svetlana Patafta, Paul Murray, Iwan Brioc, Božidar Mandić, Zvonimir Peranić, Marijana Ajzenkol, Anđelija Jočić, Jelena Stojiljković, Milan Marković, Bojana Lazić, Milena Bogavac, Nevena Boroja, Marica Vuletić-Naumović, Milena Marković, Amra Prutina, Miroslav Nikolić, Tinja Došen, Vesna Bogunović, Dragoljub Acković, Dragana Bošković, Jugoslav Hamza, Ana Veljković, Bojan Jovanović, Filip Jokanović, Dina Radoman, Ivan Tomašević...  Bitef Polifoniju realizuju:
Bitef Teatar and Centar za dramu u edukaciju i umetnosti CEDEUM, Beograd – Nacionalni centar Međunarodne organizacije za dramu/pozorište IDEA
Partnerske organizacije:
UK Parobrod, ustanova kulture gradske opštine Stari Grad, Beograd
Programski saradnici:
Irena Ristić, Sanja Krsmanović Tasić and Andjelija Jočić
Upravni odbor CEDEUMa:
Sanja Krsmanović Tasić, Dragana Koruga, Diana Kržanić Tepavac, Boris Čakširan, Slobodan Beštić
Sekretarica: Anđelija Jočić

Foto i video: Lidija Antonović, Marjam Ristić, Nemanja Zdravković

Mesto održavanja: UK Parobrod, Kapetan-Mišina 6a,
Bitef teatar, Skver Mire Trailović 1, Kulturni centar REX, Jevrejska 16

 

 

PROGRAMME

23rd September, 12: 00, UK Parobrod
Opening of 14th Bitef Polyphony

TO A NEW THEATRE – AUTHORSHIP OF POLYPHONY
Moderators: Milan Lučić, Ljubica Beljanski-Ristić and Milena Dragičević Šešić
Authors’ workshops – presentations: Nela Antonović and Zoran Jovanović

23rd September, 17: 00, Bitef Teatar
Centar E8 and Bitef Teatar, Belgrade, Serbia

MACHOMEN
Theatre documentary about manhood here and now
Concept, direction and dramaturgy: Milena Bogavac and Vojislav Arsić

24th September, 12: 00, UK Parobrod
Milena Bogavac and Vojislav Arsić 

THEATRE AS YOUTH WORK
Interactive presentation of a method in progress

24th September, 17: 00, Bitef Theatre
Per.Art – Art and Inclusion Programme, Novi Sad, Serbia

EMPTY VOICE
Concept: Saša Asentić, Direcor: Saša Asentić i Olivera Kovačević - Crnjanski

25th September, 12: 00, UK Parobrod
Saša Asentić, Olivera Kovačević Crnjanski, Nataša Murge Savić

NEW PERSPECTIVES – AESTHETICS AND POLITICS
Workshop

25th September, 17:00, Bitef Teatar
Mostarski teatar mladih and Centar za dramski odgoj, Mostar, B&H

IT’S NOT SHAKESPEARE, BUT IT IS ROMEO AND JULIET
Author: Sead Đulić, Assistant/Drama educator: Amra Prutina

26th September, 12: 00, UK Parobrod
Sead Đulić and Amra Prutina

STATIC BODY DYNAMICS
A guide through the working process

26th September, 17: 00, Bitef Theatre
Bitef Dance Company and Srebrno drvo

CITY
Concept and direction: Dina Radoman Caranović, Choreography: Isidora Stanišić           

 27th September, 12:00, UK Parobrod
Dina Radoman

RESEARCHING, LINKING, LISTENING
Workshop of steered fantasy

27th September, 17:00, Kulturni centar REX
Pozorište mladih Zvornik, Zvornik, B&H

RETROMORPHOSIS
Based on Raymond Queneau’s book Exercises in Style, Director: Ivan Tomašević

 28th September, 12:00, UK Parobrod
Closing workshop – Round table

BUILDING AN OPEN SYSTEM OF POLYPHONIC DRAMA AND THEATRE
Moderators: Vladimr Krušić, Ljubica Beljanski-Ristić and Ana Marjanović Shane (via Skype)

29th September, 12:00, UK Parobrod
Play reading of Olivera Jelčić’s

ON THE NATURE OF LACE
A study of a new drama - play in progress. Reading: Rada Đuričin and Jovan Ćirilov. The reading will be followed by a discussion with dramaturges.

Editor`s word 

This year’s Bitef Polyphony owes its existence to the commitment, investment and mutual support of those who needed this side-programme to take place in the face of all “hard to be’s”. It is easier to succeed than to fail, claims Ivan Kos, American psychotherapist and expert for dealing with fear of change in his book under this title who personally conducted workshops intended to empower for change attended also by the first protagonists of Bitef Polyphony.

While pondering about action and inaction, collapse or non-collapse and the desirable or undesirable concept of Bitef Polyphony this year, we went back to that beginning of dealing away and empowerment and the first Polyphony during Bitef 2000 which was devoted to art for social change and the role of the artists in the work with young people and vulnerable groups in a time of crisis. The emphasis was laid on empowerment through theatre and re-establishment of values and importance of cooperation and exchange among artists from participating countries, the region and in relation to integrative processes in Europe. The purpose was to support performing arts as a method of work with young people, examine the methodology, assess the effects and establish the coaching patterns for all artists wishing to participate in such a process. This goal is still topical today and the crisis as a challenge and the driving force for activation have become a part of our daily life and experience. The first Polyphony held within the framework of Bitef enabled, one might say, an important chapter in the conception of this side programme which has been evolving ever since so that today it stands out as a concept which has laid down its foundation as a particular expression of Bitef new theatre tendencies.  

That is why to the theme of this year’s Bitef - Hard to Be - Bitef Polyphony offers its experience with the empowerment of its methodology, new forms of interaction among authors, authors and participants, participants and spectators, an exchange of experience and acquired knowledge, its support to authors’ concepts and adds to the title a play of words and associations by asking with a view to provoking reflection: Too hard or not too hard… 

At the very beginning we introduce the subject concerning the authorship of Polyphony and the first workshops devoted to authors and a multicultural Roma project after which it was named as well as our authors’ approaches, methods, techniques and artistic concepts in the work with and for young people. This will be presented by the authors of productions to be shown, which are the result of projects and team work actively involving young participants, among other. As always, a new author and a young group are presented at Bitef Polyphony, plus a play reading as an incentive to establish a generation dialogue.

The closing round table is devoted to the concept of Bitef Polyphony with the active involvement of authors who were the protagonists of the first project, moderators of workshops, production directors and those who are still Polyphony’s other constant master builders and those who in the years that followed the first undertaking enriched Bitef Polyphony with their participation and have become an inseparable part of its legacy, sustainability and specific methodology which will see its first demonstration this year and introduce a new term and new guidelines in the areas of its concern.

Editor: Ljubica Beljanski-Ristić

 

 

Closing workshop – Round table
BUILDING AN OPEN SYSTEM OF POLYPHONIC DRAMA AND THEATRE

Moderators: Vladimr Krušić, Ljubica Beljanski-Ristić and Ana Marjanović Shane (via Skype)

 The closing round table  addresses the concept of Bitef Polyphony with the active participation of authors who realised the first project, workshop moderators, production directors and its other constant builders as well as the authors who in subsequent years participated and enriched Bitef Polyphony, becoming an inseparable part of its legacy, sustainability and specific methodology which will see its first presentation this year and introduce a new term and new guidelines in the relevant fields.

 Stimulated by the eponymous musical form, Bitef Polyphony has related symbolically this year’s concept and the closing round table to the structure which has become and continues to be its mark. It is the specific structure of cyclical organisation and “feedback” and the concept of “polyphonic inventions” which emphasize integration and interlacing of different areas, authors, professions, generations, social categories… as well as subjects which emerge, come together, multiply, repeat, are rediscovered and introduced in a new form cultivating the principle of polyphony, many sounds, variations, counterpoints…

 The discussion and exchange will be introduced by Vladimir Krušić, director and drama educator, founder and for many years chairman of HCDO, the Croatian Centre for Drama Education. He will speak about the paradigms in modern drama education and evolution of drama-educational ideas using as his example Croatia and the research which was his doctoral thesis.  

 In the introductory part a special segment will address the models of Škozorište and Školigrica, two practical research projects whose experience served to create the workshop programme of Bitef Polyphony. The link will be shown also between the multicultural project Art for Social Change of 2000 and the intercultural project New Creative Choices initiated during Bitef Polyphony in 2011 which used the combination of the Roma traditional story-tellers and modern drama techniques to encourage the creation of “polyphonic methodology” and paved the way to UNESCO list for the preservation of the non-material cultural heritage.

 Those invited to participate, personally, virtually, by video or written text, are the first authors, workshop moderators, directors, choreographers and drama educators of Bitef Polyphony and the authors who joined them and whose participation significantly marked this programme: Slobodan Beštić, Boris Čakširan, Dijana Milošević, Sanja Krsmanović -Tasić, Gordana Lebović, Vedran Vučić, Sunčica Milosavljević, Ivana Despotović, Igor Dobričić, Nenad Čolić, Tanja Pajović, Karolina Spajić, Nela Antonović, Zoran Jovanović, Gordana Dedić, Jadran Krnajski, Tibor Svoboda, Antonella Diana, Chrissie Tiller, Sead Đulić, Vladimir Krušić, Marko Pejović, Danijela Gvozdenović, Nataša Milović, Rastko Jevtović, Stevan Bodroža, Svetlana Kijevčanin, Ines Škuflić-Horvat, Jelena Vuksanović, Ana Dimitrijević, Ana Tomović, Marija Kljajić, Ivana Joksimović, Aleksandra Marković - Jones, Miloš Dilkić, Aleksandra Nikolić, Isidora Stanišić, Miroslav Nikolić, Ana Marjanović - Shane, Zorica Jevremović, Milena Jerotijević, Peter Janković, Mirela Pavlović, Vesna Varićak, Željka Petković, Dragana Iljukić, Vesna Ognjenović, Bojana Škorc, Aleksandra Jelić, Diana Kržanić - Tepavac, Anja Suša, Marija Milenković, Sara Topsře-Jensen, Irena Ristić, Ružica Marjanović, Vojislav Arsić, Elizabeta Zemljić, Dalija Aćin, Nikola Zavišić, Jasna Diklić, Saša Asentić, Olivera Kovačević - Crnjanski, Smiljana Tucakov, Svetlana Patafta, Paul Murray, Iwan Brioc, Božidar Mandić, Zvonimir Peranić, Marijana Ajzenkol, Anđelija Jočić, Jelena Stojiljković, Milan Marković, Bojana Lazić, Milena Bogavac, Nevena Boroja, Marica Vuletić - Naumović, Milena Marković, Amra Prutina, Miroslav Nikolić, Tinja Došen, Vesna Bogunović, Dragoljub Acković, Dragana Bošković, Jugoslav Hamza, Ana Veljković, Bojan Jovanović, Filip Jokanović, Dina Radoman, Ivan Tomašević...

Bitef Polyphony is realised by:
Bitef Teatar and Centre for Drama in Education and Art CEDEUM, Belgrade – National Centre of the International Association for Drama/Theatre and Education IDEA
Partner institution: UK Parobrod, Cultural Centre of Stari Grad Municipality, Belgrade
Support: Stari Grad Municipality Belgrade, Open Society Foundation, Serbia
Programme associates: Irena Ristić, Sanja Krsmanović Tasić and Andjelija Jočić
Cedeum Board: Sanja Krsmanović Tasić, Dragana Koruga, Diana Kržanić Tepavac, Boris Čakširan, Slobodan Beštić
Secretary: Anđelija Jočić

Photo and video: Lidija Antonović, Marjam Ristić, Nemanja Zdravković

Venues: UK Parobrod, Kapetan-Mišina 6a,
Bitef teatar, Skver Mire Trailović 1, Kulturni centar REX, Jevrejska 16